ΛΑΤΟΜΕΙΟ

Η Μάρμαρα Σκαρλή έχει την αποκλειστικότητα του Σκυριανού Μαρμάρου. Κατέχει λατομικό χώρο εκτάσεως μεγαλύτερης των 200.000 τετραγωνικών μέτρων και περήφανα εξορύσσει ξεχωριστά και όμορφα μάρμαρα. Η εταιρεία μας ακολουθεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας και εργάζεται υπό τις φιλικότερες, ως προς το περιβάλλον, συνθήκες.