ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Η αποστολή των υλικών μας οργανώνεται ανάλογα με την ημερομηνία φόρτωσης στο σταθμό των εμπορευματοκιβωτίων. Τα προϊόντα συσκευάζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας εξαγωγής και τον τύπο του υλικού. Τα ξύλα συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση είναι πάντα πιστοποιημένα και όλες οι παραγγελίες φτάνουν στον τελικό προορισμό τους σε άριστη κατάσταση.